sydm.net
当前位置:首页>>关于挚怎么组词的资料>>

挚怎么组词

挚:拼音zhì。 常用组词: 情挚。诚挚。恳挚。挚爱。挚醇。挚热。挚情。执挚。委挚。轩挚。真挚。忳挚。纯挚。周挚。谌挚。刻挚。谆挚。斲挚。笃挚。沈挚。切挚。渥挚。琴挚。坦挚。拳挚。殷挚。

挚友 [ zhì yǒu ] 交情深厚的朋友。 造句:在学校里,张老师如同大家的挚友一般。 诚挚 [ chéng zhì ] 真诚恳切的,敞开胸怀的。 造句:受灾的群众对子弟兵表示诚挚的谢意。 真挚 [ zhēn zhì ] 真诚恳切。 造句:这篇课文虽然言语朴实无华,感...

不知道 你是想要表达一个什么意思啊?“挚”是可以做形容词的常指“亲密、诚恳”,这么讲 挚手也是可以成立的!!不知道 是不是帮你解觉了 问题,如若仍不解可以 追问哈~

诚挚的朋友,诚挚的友谊,诚挚的掌声,诚挚的问候。

挚爱。

挚爱 zhì ài 挚友 zhì yǒu 挚情 zhì qíng 挚诚 zhì chéng 挚醇 zhì chún 挚热 zhì rè 挚执 zhì zhí 挚切 zhì qiè 挚刚 zhì gāng 挚币 zhì bì

魏国,巍峨,擎天柱,诚挚,无垠

我想接受爱的最快方法是给予爱,失去爱的最快方法是紧抓住它,友谊是一样的。这是通过另一过程给出。只有你用真诚的心脏对待你的朋友,愿意为朋友着想,我相信你的朋友会觉得。当然,在原则上,不要害怕失去,因为她觉得迁就他。他犯了一个错误...

真挚(真挚) zhēn zhì ㄓㄣ ㄓㄧˋ 同义词——诚挚 诚恳 真诚 反义词——虚伪 虚假

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.sydm.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com