sydm.net
当前位置:首页>>关于挚怎么组词的资料>>

挚怎么组词

挚:拼音zhì。 常用组词: 情挚。诚挚。恳挚。挚爱。挚醇。挚热。挚情。执挚。委挚。轩挚。真挚。忳挚。纯挚。周挚。谌挚。刻挚。谆挚。斲挚。笃挚。沈挚。切挚。渥挚。琴挚。坦挚。拳挚。殷挚。

挚友 [ zhì yǒu ] 交情深厚的朋友。 造句:在学校里,张老师如同大家的挚友一般。 诚挚 [ chéng zhì ] 真诚恳切的,敞开胸怀的。 造句:受灾的群众对子弟兵表示诚挚的谢意。 真挚 [ zhēn zhì ] 真诚恳切。 造句:这篇课文虽然言语朴实无华,感...

挚爱 挚友 挚诚 挚情 挚热 挚醇 挚执 挚切 挚刚 挚币

挚爱。

挚友 诚挚 真挚 你好,本题已解答,如果满意,请点右上角“采纳答案”,支持一下。

挚爱 zhì ài 挚友 zhì yǒu 挚情 zhì qíng 挚诚 zhì chéng 挚醇 zhì chún 挚热 zhì rè 挚执 zhì zhí 挚切 zhì qiè 挚刚 zhì gāng 挚币 zhì bì

诚挚的朋友,诚挚的友谊,诚挚的掌声,诚挚的问候。

魏国,巍峨,擎天柱,诚挚,无垠

真挚 诚挚 挚爱 寝食难安 寝宫 寝室 就寝 频繁 频率 频道 灰朦朦、朦胧、朦昧、迷朦 胧光、朦胧、胧明、濛胧 凄切、凄凉、凄恋 斑白 斑驳 斑点 斑痕 篇幅、 短篇、 篇章 复制黏贴了很久,满意请及时采纳谢谢。 自行百度也可找到。

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.sydm.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com